Close
VOUCHER SECURITY 5000 ΑΝΕΡΓΩΝ 18-50 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δωρεάν επιδοτούμενο πρόγραμμα για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) για 5.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως 50 ετών

Κάντε σήμερα στο πρόγραμμα που αφορά στην απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με ΔΩΡΕΑΝ Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Εκπαιδευτικό Voucher έως 525€ .

Ξεκινήστε την εργασιακή σας πορεία και εμπιεστευθείτε τον επαγγελματισμό και την άρτια κατάρτιση του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος Βέργη.

Αντικείμενο Δράσης

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

 

Νέο Voucher Security. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα αφορά στην «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» επιπέδου 1 και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία παροχής Επιταγής Κατάρτισης (Training Voucher).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 5000 ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 50 ετών

Αντικείμενο κατάρτισης

Αντικείμενο του έργου – ΝΕΟ VOUCHER SECURITY – αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, θεωρητικής, σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης),διάρκειας εκατόν πέντε (105)ωρών, στην ειδικότητατου Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1). Πέραν της εκπαίδευσης στην ειδικότητα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονων και νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μάθηση. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν στο πλάισιο του προγράμματος οδηγούν σε πιστοποίηση, η οποία διενεργείται από κοινού με από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ, τους μοναδικούς φορείς που παρέχουν πιστοποίηση σε αυτή την ειδικότητα.

Τρόπος Εκπαίδευσης

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση –  elearning

Θεματολογία

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και συμφωνεί με το επαγγελματικό περίγραμμα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» επιπέδου 1 (μεταγυμνασιακό)

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις – Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

 • Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Διάρκεια προγράμματος
 • Διάρκεια έως  2 μήνες
 • 6 ώρες ημερησίως
Οφέλη του προγράμματος
 • Δωρεάν εκπαίδευση και απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 525€
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας
Δικαίωμα συμμετοχής:
 • Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.-ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
  2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
  3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
  5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).   Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
  6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Εκπαιδευτικό επίδομα:

Να Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5,00€ / ώρα κατάρτισης μικτά, δηλαδή 525,00€ συνολικά.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://www.voucher.gov.gr

Το ΚΔΒΜ ΒΕΡΓΗ είναι πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας (δείτε το ΦΕΚ) και της ΔΥΠΑ (μητρώο παρόχων) με εμπειρία 60 ετών στην εκπαίδευση.