Εγγραφές

Στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό για ένα σπουδαστή, είναι να γνωρίζει τις προϋποθέσεις εισδοχής, τη διαδικασία αίτησης αλλά και τις οικονομικές λεπτομέρειες των προγραμμάτων σπουδών. Λεπτομερής ανάλυση όλων αυτών δίδεται στο συγκεκριμένο μέρος της ιστοσελίδας.

Αιτήσεις για εγγραφή στα προγράμματα της ΝΑΚ γίνονται δεκτές κατά το Φθινοπωρινό και Εαρινό εξάμηνο.

Διαδικασία Αίτησης

Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα ούτως ώστε να υποβάλετε την αίτησή σας και να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισδοχής:

  • Εγγραφείτε διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τη φόρμα στο άνω μέρος αυτής της σελίδας


  • Συνδεθείτε με τον διαδικτυακό σας λογαριασμό και ξεκινήστε μία ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα


  • Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σας αίτηση και υποβάλετέ την


  • Ένας από τους συμβούλους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας καθοδηγήσει για την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληρωμών


  • Όταν η αίτησή σας γίνει δεκτή, θα λάβετε μία επιστολή πρότασης εισδοχής


Κριτήρια Εισδοχής

Προϋποθέσεις Εισδοχής

Τα κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου είναι Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο βαθμολογίας 15/20 (75%) ή το σχετικό ισοδύναμο. Η επικέντρωση στα Μαθηματικά και/ή τη Φυσική με μέσο όρο 15/20 προτιμάται.

Εκτός από την δυνατή ακαδημαϊκή απόδοση, λαμβάνουμε υπόψη την οποιαδήποτε συμμετοχή του σπουδαστή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που να είναι συναφή με εμπειρία στη θάλασσα.

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 500 μονάδες τύπου σε χαρτί ή 173 μονάδες τύπου μηχανογραφημένο, ή ένα TOEFL IBT με βαθμολογία τουλάχιστον 61, ή ένα IGCSE/GCSE “O” Level με “C”, ή IELTS με βαθμολογία 6.0 και πάνω, ή εξετάσεις Cambridge (First Certificate με βαθμό B και άνω, καθώς και Proficiency με βαθμό C και άνω), ή κατατακτήριο τεστ στο επίπεδο ENGL-100 των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Ακαδημίας.

Ιατρικές Εξετάσεις

  • Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλόλητας για Ναυτικούς (το οποίο βασίζεται στον Κανονισμό STCW I/9) από γιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου ή από τον αρμόδιο ναυτικό φορέα της χώρας καταγωγής σας.

Άλλα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  • 2 πρόσφατες Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο Ταυτότητας

Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικών

Προϋπόθεση εισδοχής στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου είναι η πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι δεν κατέχουν το ανάλογο πιστοποιητικό, υποχρεούνται να δώσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, που διενεργούνται επι τόπου στους χώρους της Ακαδημίας. Σκοπός των εξετάσεων είναι να βεβαιωθούμε ότι το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας είναι αυτό που χρειάζεται για να εισαχθούν στην Ακαδημία ή για να βελτιωθεί ανάλογα πριν την εισδοχή.

Οι υποψήφιοι δόκιμοι μπορούν να δώσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικών μετά την επίσημη εγγραφή τους και αφού έχουν καταβάλει το τέλος αίτησης 55 ευρώ.

Με κάθε έναρξη της καινούργιας Ακαδημαϊκής χρονιάς, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στους καινούργιους φοιτητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να επαναλάβουν την Διαγνωστική Εξέταση Αγγλικών και μετά το πέρας των μαθημάτων αυτών.