Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ηλικίας έως 29 ετών

Επιταγή Διασύνδεσης Voucher - ΕΣΠΑ

Αντικείμενο της δράσης για την Επιταγή Διασύνδεσης: αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων & T.E.I. υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

To Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 480 ωρών
  • Συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης που αφορούν:
    • στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
    • στην τοποθέτηση, παρακολούθηση & εποπτεία του καταρτιζομένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής μέσω του επόπτη πρακτικής, και
    • σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόμενη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασίας.

Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) – ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
120

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής & πρακτικής άσκησης) ανέρχεται σε 2.400 ευρώ.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.