Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 (Voucher) ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Η δράση του Voucher 25 εώς 29 υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

  Η δράση ΑΦΟΡΑ 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα (επίδομα θεωρητικής κατάρτισης & επίδομα πρακτικής άσκησης) ανέρχεται σε :
α)για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ στα 2.550 ευρώ και
β) για τoυς απόφοιτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 2.280 ευρώ