Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών ( Voucher ), σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Το πρόγραμμα Voucher 18-24 απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περιλαμβάνει επιδοτούμενη κατάρτιση και πρακτικής άσκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

· Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

· Λιανικό Εμπόριο

· Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)

· Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Οι ωφελούμενοι του VOUCHER θα λαμβάνουν 1471 ευρώ.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουμένους αρχίζει στις 16/2/2016 και ώρα 16:00 και λήγει στις 31/3/2016 και ώρα 23:59:59.

Η σωστή πληροφόρηση και η σωστή κι έγκυρη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να γίνεται οn line στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δια Βίου Μάθηση VERGI.

Δείτε την πρόσκληση εδώ και τα δικαιολογητικά εδώ.

Πληροφορίες και αιτήσεις καθημερινά από 9:30 – 19:30, Κε.Δι.Βι.Μ.2 – Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη , Ζαΐμη 21, Πάτρα, 2ος Όροφος T:(+30)2610-271827 F:(+30)2610-222874