Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση

στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.500€

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πήρε παράταση έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021

 

 

Νέο Voucher 600 - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Αντικείμενο

Για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, θα παρασχεθούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συγκεκριμένους κλάδους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

Υλοποίηση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).
  2. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120-200 ωρών (ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης).
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας περίπου 380 ωρών (ανάλογα με το αντικείμενο).

 

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης στους αντίστοιχους κλάδους:

  • Ελασματουργικές εργασίες
  • Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Χειρισμού εργαλειομηχανών
  • Επιπλέον ειδικότητες κλάδων υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οι ειδικότητες: Αισθητικοί, Μακιγιέρ, Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.) ακυρώθηκαν.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Εκτιμάται, πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 2.500 ευρώ!

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.