Στοιχεία εστιατορικής

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί συγκεντρωτισμό στις αρμοδιότητες των εργαζομένων μια επιχείρησης. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης Βέργη οργανώνει σεμινάρτια με θέμα “Στοιχεία εστιατορικής”. Ένας υπεύθυνος εστιατορίου δεν αρκείται στη γενική οργάνωση του εστιατορίου αλλά και σε άλλες αρμοδιότητες όπως η παρουσία του εστιατορίου, το σέρβις, το μπαρ. Εκτός όμως των αρμοδιοτήτων αυτών, είναι, συνήθως, το άτομο που «επικοινωνεί» με τους πελάτες και αντιμετωπίζει τα πιθανά παράπονα τους.
Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται έρχεται να καταρτίσει επαρκώς ένα τέτοιο άτομο με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία ενός εστιατορίου στο οποίο είναι υπεύθυνος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους στον επισιτιστικό τομέα, όπως: Ξενοδοχειακές μονάδες, Εστιατόρια, Νοσοκομεία, Catering, Επισιτιστικές Αλυσίδες, Παιδικούς Σταθμούς, Κρουαζερόπλοια και Σκάφη Αναψυχής, κλπ.

Εκπαιδευτικές ενότητες

– Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

– Προσωπικό – Οργάνωση της Εργασίας στο Εστιατόριο

– Τρόποι Σερβιρίσματος – Στρώσιμο

– Οινολογία – Μπαρ

– Η Σημασία της Επικοινωνίας και η εφαρμογή της στην Εξυπηρέτηση Πελατών- Τεχνικές Επικοινωνίας με το κοινό

– Αντιμετώπιση παράπονων, προβλημάτων και ειδικών συνθηκών/ Μέθοδοι βελτίωσης της προφορικής επικοινωνίας – Αποτελεσματική επικοινωνία