Ρωσικά – ταχύρρυθμη εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και κουλτούρας για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων

Καθώς οι ανάγκες της Αγοράς επαναπροσδιορίζουν τα σύνορα των επιχειρηματικών συναλλαγών και σε συνδυασμό με το έλλειμμα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στους Ρωσικούς επιχειρηματικούς κύκλους κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η γνώση της Ρωσικής γλώσσας για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Ρωσική Αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΒΕΡΓΗ διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας για Επαγγελματική Χρήση.

Σε Ποιους Απευθύνεται:
• Σε όλες τις Επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, σε εργαζόμενους και ιδιώτες.

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν/Στόχος:

Ά Ενότητα: Οι βασικές γνώσεις της Ρωσικής Γλώσσας για απλή καθημερινή χρήση – Συγγραφή απλών κειμένων – Απλή Προφορική Εξάσκηση – Bασικές Αρχές Επικοινωνίας βάσει της Ρωσικής Κουλτούρας – Ορολογία Ι – Εμπορική Αλληλογραφία Ι

΄Β Ενότητα: Προχωρημένη Χρήση της Ρωσικής Γλώσσας – Ορολογία ΙΙ – Εμπορική Αλληλογραφία ΙΙ – Ιnternet Communication – Eπεξεργασία Επαγγελματικών Κειμένων, Άρθρων, Οικονομικών Όρων – Προσέγγιση Ρωσικής Νοοτροπίας για Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων/Συμφωνιών

Στις Δικές Σας Ανάγκες: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της Δικής Σας Επιχείρησης όσον αφορά την Ορολογία και τη Χρήση της Ρωσικής Γλώσσας. Επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο.