Ψυχολογία & συναισθηματική νοημοσύνη στις πωλήσεις

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία σχετικά νέα έννοια που έχει προταθεί από τους επιστήμονες προκειμένου να περιγράψει χαρακτηριστικά που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των ατόμων στη ζωή τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην πώληση. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα συναισθήματα ως πηγή ενέργειας, πληροφορίας και επιρροής τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων γύρω του.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να μάθουν πως να χρησιμοποιούν την συναισθηματική νοημοσύνη ως μέσω ελέγχου των συναισθημάτων τους με στόχο αποδοτικές σχέσεις με συναδέφλους, προϊσταμένους, πελάτες, προμηθευτές κλπ.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη • Να κατανοήσουν τα μοντέλα εκείνα και τις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη • Να διαπιστώσουν τον ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στα συναισθήματα αλλά και στην καθημερινή τους απόδοση στην εργασία.

Εκπαιδευτικές ενότητες

– Εισαγωγή στην Συναισθηματική Νοημοσύνη

– Τί σημαίνει δουλεύω έξυπνα;

– Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας

– Τί είναι το Ε.Q. (Emotional Intelligence)

– Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας

– Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις πωλήσεις, στις σχέσεις, στην ποιότητα;

– Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά

– Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;

– Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι πωλητές και ευτυχείς;

– Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται και πώς;

– Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας

– Τί είναι η συναισθηματική ικανότητα;

– Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού

– Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;

– Πρόβλημα ή ευκαιρία;

– Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη

– Επικοινωνία – Πωλήσεις με Συναισθηματική Νοημοσύνη

– Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

– Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

– χρησιμοποιούν «έξυπνα» τα συναισθήματά τους

– αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων

– κατανοούν τα συναισθήματα

– διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων ενώ παράλληλα, εξασκούνται στους τρόπους ανάπτυξης των δεξιοτήτων που περιλαμβάνει η συναισθηματική νοημοσύνη, όπως συναισθηματική επικοινωνία, αναγνώριση της διαφορετικότητας, διεκδικητική συμπεριφορά.