Πρόγραμμα office ανοιχτής πηγής-apache open office 4

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια Open Office – OFFICE ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΗΓΗΣ. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη κατάρτιση σε εφαρμογές γραφείου ανοιχτού κώδικα. To συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει την ίδια λειτουργικότητα με άλλα δημοφιλή προγράμματα εφαρμογών γραφείου (όπως το MS Office) με ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ έναντι των προγραμμάτων με Άδεια Χρήσης για κάθε PC, που απορρέουν από τη χρήση του αποτελώντας την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, επαγγελματίες κι οργανισμούς.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε έξι(6) 5ώρα μαθήματα από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.

Σε Ποιους Απευθύνεται:
• Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στόχος:
•Η υιοθέτηση και αποτελεσματική χρήση ενός ισχυρού και ιδιαίτερα λειτουργικού εργαλείου γραφείου που θα υποστηρίζει στο 100% την επιχείρηση ή τον οργανισμό σε όλες τις απαιτήσεις της εργασίας και της σύγχρονης επικοινωνίας.

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν:

• Εισαγωγικές Έννοιες, Χρήση H/Y & περιβάλλοντα επικοινωνίας -Επεξεργαστή Κειμένου (Writer)
• Επεξεργαστή κειμένου (Writer) – Υπολογιστικό Φύλλο (Calc)
• Υπολογιστικό Φύλλο (Calc)
• Υπολογιστικό Φύλλο (Calc) – Επεξεργαστή Εξισώσεων (Math)
• Επεξεργαστή Εξισώσεων (Math)
• Δημιουργός Παρουσιάσεων (impress)
• Συμβατότητα αρχείων και αποθήκευσή τους – Εκδόσεις Open Source Εφαρμογών και συμβατότητά τους με υφιστάμενα

Βεβαίωση κατάρτισης: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα δίνονται βεβαιώσεις κατάρτισης με όλες τις θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν.