Οινολογία / Οινογνωσία

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει τα απαραίτητα «εφόδια-εργαλεία» για τη βαθύτερη κατανόηση του κρασιού και είναι ιδανικό για τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τον οίνο και θέλουν να εμπλουτίσουν τις βασικές τους γνώσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους όλων των παραγωγικών σταδίων κρασιών και αποσταγμάτων (οινοπαραγωγοί, οινολόγοι, στελέχη οινοποιητικών επιχειρήσεων, στελέχη οινοποιητικών συνεταιρισμών, στελέχη εταιρειών διανομής κρασιών και αποσταγμάτων, στελέχη εταιρειών πώλησης κρασιών και αποσταγμάτων, στελέχη εστιατορίων και wine bars, στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων που διαθέτουν χώρους εστίασης π.χ. food & beverages managers ή restaurants managers ή το απλό service που πουλάει το κρασί μέσα στη σάλα, sommeliers).

Εκπαιδευτικές ενότητες

– Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

– Τα χαρακτηριστικά των κρασιών ανάλογα με τη γεύση, χρώμα, άρωμα, μπουκέ, σήμα/Περιεκτικοτητα σε οινόπνευμα

– Ποιοτική κατάταξη των κρασιών (οι ενδείξεις RESERVE, GRAND RESERVE και λοιποί διεθνείς όροι)

– Έλεγχος φιάλης, πώματος/Επιλογή ετικέτας/Παλαίωση των κρασιών, συνθήκες που πρέπει να επικρατούν σε μία κάβα

– Οργάνωση κάβας

– Κρασιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (αφρώδη κρασιά, σαμπάνιες, γλυκά)