Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων ΛΑΕΚ έτους 2018-2019

Για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με 1-49 άτομα

laek-imageΤο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ – ΚΔΒΜ2, έχοντας ως στόχο τη συνεχή κατάρτιση των εργαζόμενων των επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Η παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, η συνεργασία με έμπειρους εισηγητές και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη υποχρέωση.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 40 ώρες (εκτός ωρών εργασίας) και η κατάρτιση δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως. Κάθε εργαζόμενος θα επιδοτηθεί με 200,00€ (5€ ανά ώρα κατάρτισης) & θα λάβει βεβαίωση κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, για τους οποίους καταβάλλεται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα 2610 270293 & 2610 271827 και ώρες 9:00-15:00.

Δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (θα σας αποσταλεί προσεχώς).
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας Καταρτιζόμενου.
  3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης (με α΄ δικαιούχο τον συμμετέχοντα)
  4. Νόμιμο Παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ.
  5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΙΚΑ (τις σελίδες όπου φαίνεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ και ο ΑΜΚΑ).
  6. Φωτοτυπία αποδεικτικού εκπαιδευτικού επιπέδου εργαζόμενου (π.χ. απολυτήριο, πτυχίο κ.τ.λ.)