ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2020

Δημοσιεύθηκε το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Ανέργων.

 

Αιτήσεις από 29-6-2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως 6-7-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα, που αφορά στον νομό Αχαΐας, που θα προσληφθούν σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ), Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη Δράση είναι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών που οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε θέση εργασίας από τον επιβλέποντα φορέα, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. απευθυνθείτε στο ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΒΕΡΓΗ στο τηλέφωνο 2610.27.18.27