Φορολογία Εισοδήματος

Φορολογία Εισοδήματος - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις . Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.

Σε Ποιους Απευθύνεται:

• Στο ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
• Στο ΔΙΚΗΓΟΡΟ που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί και να ειδικευτεί στη Φορολογία.

Στόχος:

• Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
• H δυνατότητα χάραξης κατάλληλου σχεδιασμού (tax planning) φυσικών και νομικών προσώπων
• Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα
• Η κατάρτιση φοροτεχνικών (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Δικηγόρων) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στη Φορολογία και είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα πολύπλοκα και δυσχερή φορολογικά ζητήματα και προβλήματα.

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν:

• Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & λοιπών επιτηδευματιών
• Επιχειρηματικές δαπάνες, χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα.
• Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων για τις ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής
• Βασικές αλλαγές στον ΚΦΑΣ
• Φορολογία χαρτοσήμου και φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων
• Ενδοομιλικές συναλλαγές
• Εμπορικές μισθώσεις
• Ηλεκτρονικές τελωνειακές συναλλαγές
• Ενδικοφανής προσφυγή
• Κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής