Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων «Η αποκλειστική αναζήτηση τρόπων υλοποίησης του υλικού κεφαλαίου χωρίς παράλληλη φροντίδα του αντίστοιχου ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ… αποτελεί την πιο σίγουρη ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ για μια επιχείρηση».
Το συγκεκριμένο σεμινάριο, πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις όσων επιχειρήσεων πιστεύουν στην παραπάνω ρήση και χρειάζονται να «αποκτήσουν» και να προσφέρουν στα στελέχη τους, όλες εκείνες τις γνώσεις, τα εργαλεία και τελικά τις σωστές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν, να εκπαιδεύσουν, να αναπτύξουν και τελικά να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τους Ανθρώπους τους.

Σε ποιους απευθύνεται

– Μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

– Διευθυντές, Προϊσταμένους και Υπεύθυνους τμημάτων, καθώς όλα τα στελέχη κάθε επιχείρησης είναι διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού, εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως η επιλογή και η αξιολόγηση συνεργατών και καθορίζουν την ευρύτερη εταιρική κουλτούρα

Εκπαιδευτικές ενότητες

– Τρόποι σωστής Επικοινωνίας = Αποτελεσματική Επικοινωνία

– Πόσο καλά χειριζόμαστε τον εαυτό μας;

– Ακούγοντας και μιλώντας αποτελεσματικά με τους συνεργάτες

– Βασικοί τύποι συμπεριφοράς των ανθρώπων – Ανάλυση

– Η Τεχνική της Δομικής Συναλλακτικής Ανάλυσης = Η Αντιμετώπιση των «δύσκολων» ανθρώπων

– Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

– Η Αντίσταση στην αλλαγή και πώς θα υπερνικηθεί

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν όλο το θεωρητικό υπόβαθρο των βασικών αρχών και του πλαισίου διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, τις σύγχρονες τεχνικές διοίκησης, ανάπτυξης και καθοδήγησης συνεργατών.