Προσωπικό Ασφαλείας Λιμένων

Προσωπικό Ασφαλείας Λιμένων Βάσει του Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει εκτός της σχετικής άδεια εργασίας και πιστοποιητικό περί των απαιτήσεων του κώδικα ΙSPS. Έναρξη Σεμιναρίων Το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δια Βίου Μάθηση VERGI» ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίων που αφορούν κατόχους «Άδειας Εργασίας…