Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκει στο προσωπικό των βιοχημικών εργαστηρίων που επεξεργάζονται ιατρικές εξετάσεις και δίνουν αποτελέσματα, προκειμένου ο γιατρός να προχωρήσει στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς. Οι εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο, αλλά και η τεχνογνωσία σε όλο το διαγνωστικό φάσμα, είναι απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων - ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΠΑΤΡΑΗ κατάρτιση γίνεται με έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι να έχουν άρτια γνώση της χρήσης όλων των απαραίτητων οργάνων – τεχνικών και να ενσωματώνονται εύκολα σε Εργαστηριακές ομάδες/μονάδες, όπου εκτελούνται οι κλασικές Μικροβιολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα να καταρτιστούν και σε πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά να γίνονται εύκολα κατανοητές και να μην υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή τους.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής είναι επιστημονικά αναβαθμισμένοι, ώστε ουσιαστικά να επικουρούν το έργο των Μικροβιολόγων και Βιοχημικών στην κατεύθυνση των διαγνωστικών δοκιμών.

Μαθήματα
 • Βασικές Βιολογικές Έννοιες – φυσιολογία
 • Μικροβιολογία ι, ιι
 • Βιοχημεία ι, ιι
 • Αποστειρώσεις και Σκευή Εργαστηριού
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Αιματολογία
 • Τεχνολογία Οργάνων Εργαστηριού
 • Παρασιτολογία
 • Ανοσολογία
 • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις και Υγιεινή
 • Εργαστηριακές Εξετάσεις Διαγνώσεις
 • Μυκητολογία / Ιολογία
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Ασφάλεια και Δεοντολογία
Τομείς Απασχόλησης
 • Μικροβιολογικά – Βιοχημικά Εργαστήρια Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Θεραπευτήρια
 • Φαρμακευτική Βιομηχανία
 • Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών