Βοηθός Φαρμακείου

Ένα σύγχρονο φαρμακείο με διαρκή ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει, αναζητά δραστήρια και εξειδικευμένα στελέχη για την επάνδρωσή του. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και ο ανταγωνισμός κατευθύνουν τον φαρμακοποιό στην αναζήτηση εξειδικευμένων στο αντικείμενο εργαζομένων όπως ο Βοηθός Φαρμακείου, προκειμένου να προστατεύσει και να επεκτείνει τη δουλειά του.

 

Βοηθός Φαρμακείου - ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΗ ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που περιλαμβάνει, θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για να αναλάβεις ενεργό ρόλο μέσα στο φαρμακείο, να παρασκευάσεις, να εκτελέσεις συνταγές, να επεξηγήσεις στους πελάτες και γενικότερα να συμβάλεις στη λειτουργία του φαρμακείου, ώστε να επιτύχεις στο φαρμακευτικό κλάδο.

Μαθήματα
 • Γενική Χημεία
 • Αναλυτική Χημεία
 • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 • Στατιστική
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
 • Χημική Τεχνολογία
 • Μικροβιολογία
 • Οργανική Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Φαρμακευτική Φυσική
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
 • Κοσμετολογία Ι
 • Φαρμακολογία – Τοξικολογία
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
 • Κοσμετολογία ΙΙ
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
 • Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών
 • Πρακτική Εφαρμογή σε Φαρμακείο
Τομείς Απασχόλησης
 • Νοσοκομεία/ φαρμακευτικές υπηρεσίες
 • Φαρμακεία
 • Φαρμακευτικές βιομηχανίες και αντιπροσωπείες
 • Ιατρικά κέντρα
 • Φαρμακαποθήκες
 • Φαρμακευτικές εταιρείες
 • Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών
 • Αντιπροσωπείες καλλυντικών
 • Ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας