Βοηθός Εργοθεραπείας

Ο Βοηθός Εργοθεραπείας είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία ανθρώπινων διαταραχών μέσω δραστηριοτήτων όπως το παιχνίδι, η μουσική, η ζωγραφική. Πιθανή ανάγκη μπορεί να προκύψει σε όλες τις ηλικίες, από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

 

Βοηθός Εργοθεραπείας στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΣπουδάζοντας στην ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπείας, συμβάλλεις στην υλοποίηση του προγράμματος θεραπείας που έχει ορίσει ο Εργοθεραπευτής, και κατ’ επέκταση στην επιτυχία της θεραπείας.

Ως Βοηθός Εργοθεραπείας δεν αντικαθιστάς τον Εργοθεραπευτή, αλλά σε συνεργασία μαζί του, σχεδιάζεις/κατασκευάζεις/εφαρμόζεις τα ειδικά βοηθήματα στο πλαίσιο της θεραπείας, με απώτερο στόχο να βοηθήσεις τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Μαθήματα
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Στοιχειά νοσολογίας
 • Στοιχειά ορθοπεδικής
 • Εισαγωγή στην ψυχολογία
 • Κινησιολογία Ι, ΙΙ
 • Βασικές αρχές εργοθεραπείας
 • Στάδια ανθρώπινης ανάπτυξης
 • Μοντέλα και προσεγγίσεις στην εργοθεραπεία
 • Πρακτική άσκηση
 • Τεχνικές εργοθεραπείας
 • Ψυχοκοινωνική εργοθεραπεία
 • Παθολογία
 • Στοιχεία παιδιατρικής
 • Στοιχεία νευρολογίας
 • Στοιχεία γηριατρικής
 • Δεοντολογία και εργοθεραπεία
 • Δημιουργικότητα και εργοθεραπεία Ι, ΙΙ
 • Ψυχοπαθολογία
 • Πρώτες βοήθειες
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Αξιολόγηση στην εργοθεραπεία
 • Ειδικές θεραπευτικές τεχνικές
 • Εργοθεραπεία στην τρίτη ηλικία
 • Νευρομυικές διαταραχές και εργοθεραπεία
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και εργοθεραπεία
 • Οργάνωση και διοίκηση μονάδων εργοθεραπείας
 • Οι ομάδες στην εργοθεραπεία
Τομείς Απασχόλησης
 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Νηπιαγωγεία – σχολεία για παιδιά για ειδικές ανάγκες
 • Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας
 • Θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Κατασκηνώσεις
 • Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων (φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.λπ.)