Βοηθός Εργοθεραπείας

Ο Βοηθός Εργοθεραπείας είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία ανθρώπινων διαταραχών μέσω δραστηριοτήτων όπως το παιχνίδι, η μουσική, η ζωγραφική. Πιθανή ανάγκη μπορεί να προκύψει σε όλες τις ηλικίες, από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

 

Βοηθός Εργοθεραπείας - ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ ΠΑΤΡΑΣπουδάζοντας στην ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπείας, συμβάλλεις στην υλοποίηση του προγράμματος θεραπείας που έχει ορίσει ο Εργοθεραπευτής, και κατ’ επέκταση στην επιτυχία της θεραπείας.

Ως Βοηθός Εργοθεραπείας δεν αντικαθιστάς τον Εργοθεραπευτή, αλλά σε συνεργασία μαζί του, σχεδιάζεις/κατασκευάζεις/εφαρμόζεις τα ειδικά βοηθήματα στο πλαίσιο της θεραπείας, με απώτερο στόχο να βοηθήσεις τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Μαθήματα
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Στοιχειά νοσολογίας
 • Στοιχειά ορθοπεδικής
 • Εισαγωγή στην ψυχολογία
 • Κινησιολογία Ι, ΙΙ
 • Βασικές αρχές εργοθεραπείας
 • Στάδια ανθρώπινης ανάπτυξης
 • Μοντέλα και προσεγγίσεις στην εργοθεραπεία
 • Πρακτική άσκηση
 • Τεχνικές εργοθεραπείας
 • Ψυχοκοινωνική εργοθεραπεία
 • Παθολογία
 • Στοιχεία παιδιατρικής
 • Στοιχεία νευρολογίας
 • Στοιχεία γηριατρικής
 • Δεοντολογία και εργοθεραπεία
 • Δημιουργικότητα και εργοθεραπεία Ι, ΙΙ
 • Ψυχοπαθολογία
 • Πρώτες βοήθειες
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Αξιολόγηση στην εργοθεραπεία
 • Ειδικές θεραπευτικές τεχνικές
 • Εργοθεραπεία στην τρίτη ηλικία
 • Νευρομυικές διαταραχές και εργοθεραπεία
 • Αναπτυξιακές διαταραχές και εργοθεραπεία
 • Οργάνωση και διοίκηση μονάδων εργοθεραπείας
 • Οι ομάδες στην εργοθεραπεία
Τομείς Απασχόλησης
 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Νηπιαγωγεία – σχολεία για παιδιά για ειδικές ανάγκες
 • Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας
 • Θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Κατασκηνώσεις
 • Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων (φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.λπ.)