Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ της ειδικότητας « Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού » πρέπει να έχει αποκτήσει θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΟι γνώσεις που λαμβάνει ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού αυτές συμπεριλαμβάνουν επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού. Επεμβαίνει ακόμη στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, που ενυπάρχουν στις παραπάνω αναφερόμενες εγκαταστάσεις.

Μαθήματα
 • Σχέδιο
 • Τεχνολογία υλικών
 • Μηχανική – αντοχή υλικών
 • Τεχνολογία κατασκευών
 • Ασφάλεια εργασίας
 • Στοιχεία μηχανών
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Στοιχεία θερμοδυναμικής & μηχ. Ρευστών
 • Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές
 • Συμπιεστές
 • Τεχνολογία ψύξης
 • Αυτοματισμοί ψυκτικών εγκαταστάσεως
 • Κλιματισμός
 • Σχεδίαση ψυκτικών εγκαταστάσεως
Τομείς Απασχόλησης
 • Σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Αντιπροσωπείες επαγγελματικών ειδών ψύξης, συντήρησης, μεταφοράς τροφίμων.
 • Ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας συστημάτων κλιματισμού.
 • Συνεργεία εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων αερισμού και κλιματισμού.
 • Τεχνικά γραφεία.