Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “ Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ”, έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα το οποίο τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Με βάση τις πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις στην ειδικότητα “ Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ” οι ειδικευόμενοι ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων, με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων καθώς και την συντήρηση, επισκευή και θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, πάντα σύμφωνα με την δεοντολογία του επαγγέλματος.

Μαθήματα
 • Αναλογικά ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά ηλεκτρονικά
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Ιατρική φυσική
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Ιατρικά σήματα και συστήματα
 • Τεχνολογία ιατρικών οργάνων
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Ειδικές εγκαταστάσεις νοσοκομείων, υγιεινή & προστασία περιβάλλοντος
 • Ιατρική πληροφορική
 • Διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας
 • Πρακτική άσκηση
Τομείς Απασχόλησης
 • Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, θεραπευτικά κέντρα και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν ιατρικά όργανα.
 • Σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή εργοστάσια παραγωγής ιατρικών οργάνων.
 • Σε εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας