Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Οι κύριες δραστηριότητες των σπουδαστών του Τμήματος  ” Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ” είναι η κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΑναλυτικότερα στα καθήκοντά του είναι η εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα η εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

Επίσης η εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα η συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια καθώς και η πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

Μαθήματα
 • Εισαγωγή στην πληροφορική
 • Αλγοριθμική και δομές δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών
 • Λειτουργικά συστήματα Ι
 • Επικοινωνίες δεδομένων
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Ηλεκτρονικές και ψηφιακές μετρήσεις
 • Λειτουργικά συστήματα ΙΙ
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκτυα υπολογιστών Ι
 • Διαχείριση δικτύων Ι
 • Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ
 • Κινητή τηλεφωνία
 • Διαχείριση δικτύων ΙΙ
 • Εγκατάσταση δικτύων (δομημένη καλωδίωση)
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ασφάλεια δικτύων
 • Διαθεματική εργασία
 • Πρακτική άσκηση
Τομείς Απασχόλησης
 • Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Εταιρίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, παροχή internet)
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής