Τεχνικός Αυτοματισμών

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ έχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Τεχνικός Αυτοματισμών στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΠρόγραμμα το οποίο με τη σειρά του στοχεύει στην εξασφάλιση από τους καταρτιζόμενους των επαγγελματικών Ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών στάσεων) που καθιστούν αυτόν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή / και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως : την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση / αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντήρηση / επισκευή / μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Μαθήματα
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Αναλογικά ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά ηλεκτρονικά
 • Μηχανολογία
 • Ηλεκτρολογία
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Μετρήσεις – αισθητήρια
 • Σχέδιο
 • Αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανικά ηλεκτρονικά
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Συστήματα αυτόματου έλεγχου
 • Βιομηχανική πληροφορική
 • Επάγγελμα τεχνικού αυτοματισμών
Τομείς Απασχόλησης
 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή / και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως: χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών υλών, χρωμάτων, φαρμάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας, επιχειρήσεις συσκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος, κλπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και
  υγρών καυσίμων, κλπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας, κλπ.