Τομέας Μηχανολογίας: Στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ η Μηχανολογία αντιμετωπίζεται ως τομέας που μπορεί να εξασφαλίσει λαμπρό επαγγελματικό μέλλον.

Ο Τομέας Μηχανολογίας στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ προσφέρει επιμέρους κλάδους που στην Ελλάδα και την Ευρώπη των ημερών μας παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις.

Σπούδασε Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, Τεχνικός Μηχανοτρονικής ή Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Προτεινόμενες Ειδικότητες
null

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

περισσότερα...

null

Τεχνικός Αυτοματισμών

περισσότερα...

null

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

περισσότερα...

null

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

περισσότερα...

Στον ίδιο τομέα
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας