Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Ο Τεχνικός Μηχανοτρονικής στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Τεχνικός Μηχανοτρονικής στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΕπίσης, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και να ασχολείται με το διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

Μαθήματα
 • Οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια συνεργείου – περιβάλλον
 • Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκίνητων- μοτοσικλετών
 • Μηχανολογικό σχέδιο
 • Εφαρμοσμένη μηχανολογία
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Δομή και λειτουργία υπολογιστικών μονάδων
 • Συστήματα παραγωγής ισχύος
 • Συστήματα μετάδοσης ισχύος
 • Στοιχειά θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα συστημάτων σε οχήματα
 • Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση αυτοκίνητου
 • Λειτουργία, επισκευή και συντήρηση μοτοσικλετών
 • Ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων – μοτοσικλετών
 • Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου
 • Διάγνωση βλαβών μοτοσικλετών
 • Δυναμική οχημάτων
Τομείς Απασχόλησης
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)