Μηχανογράφηση Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Ο Υπεύθυνος στη Μηχανογράφηση Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά και πιστοποιεί, είναι σε θέση να εφαρμόσει τη Λογιστική Επιστήμη μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών λογιστικών πακέτων.

Μηχανογράφηση Λογιστηρίου στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΠιο συγκεκριμένα στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ Πάτρας η ειδικότητα Μηχανογράφηση Λογιστηρίου εφαρμόζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, την ισχύουσα Φορολογική και Εργατική Νομοθεσία, συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσης. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την έκδοση παραστατικών, τον έλεγχο των Λογιστικών βιβλίων και την ενημέρωση της Οικονομικής διακίνησης της μονάδας.
Πρόκειται για ένα απαραίτητο στέλεχος κάθε λογιστηρίου.

Μαθήματα
 • Γενική λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 • Φορολογική πρακτική
 • Λογιστική εταιρειών
 • Μηχανογραφημένη λογιστική
 • Λογιστική κόστους Ι, ΙΙ
 • Φορολογική λογιστική και εφαρμογές Ι, ΙΙ
 • Επεξεργασία κειμένου (h/y)
 • Λογιστικές εφαρμογές Ι, ΙΙ
 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσία (η/υ)
 • Φορολογία κεφαλαίου- κίνητρα επενδύσεων
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Λογιστικά φύλλα (spread sheets – Η/Υ)
Τομείς Απασχόλησης
 • Λογιστικά γραφεία
 • Τράπεζες
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικός Τομέας
 • Τουριστικός και Ναυτιλιακός τομέας
 • Βιομηχανικός κλάδος
 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
 • Ελεύθερος επαγγελματίας