Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (marketing)

Ο Ειδικός Marketing στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ είναι ένα απαραίτητο στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων για κάθε επιχείρηση. Αναλαμβάνει σοβαρές αρμοδιότητες και απαιτήσεις όπως να συλλέγει, να μελετά και να επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν καταναλωτικές συνήθειες, τους προμηθευτές, τον ανταγωνισμό και τα διαφημιστικά μέσα.

Ειδικός Marketing στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗΟ ειδικός Marketing είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ερευνών Marketing, να αναλύει την αγορά και προβλέπει τον όγκο πωλήσεων. Επιπλέον, συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά, συνεργάζεται με τους ειδικούς της διαφήμισης για την προβολή και προώθηση των προϊόντων και εφαρμόζει στρατηγικές προώθησης πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων με στόχο την αύξηση των κερδών και την μεγιστοποίηση της εταιρικής φήμης.

Μαθήματα
 • Γενική λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Στατιστική Ι, ΙΙ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Επεξεργασία κειμένου (h/y)
 • Έρευνα marketing
 • Διαφήμιση -διαφημιστικά μέσα
 • Marketing λιανικού εμπορίου- χονδρεμπορίου και φυσικής διανομής
 • Διοίκηση -σχεδιασμός πωλήσεων
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Στρατηγική & σχεδιασμός marketing (marketing plan)
 • Μέθοδοι και τεχνικές προβλέψεων marketing
 • Προγραμματισμός αμέσου marketing- προωθήσεων- δημοσιών σχέσεων
 • Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου
 • Διεθνές marketing
 • Marketing υπηρεσιών
 • Διοίκηση marketing
 • Λογιστικά φύλλα (spread sheets – h/y)
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
Τομείς Απασχόλησης
 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχειακές, τραπεζικές, τηλεπικοινωνιών, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές κ.α)
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 • Διαφημιστικές εταιρείες,
 • Εταιρείες διεξαγωγής δημοσκοπήσεων
 • Επιχειρήσεις έντυπου και περιοδικού τύπου
 • Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί
 • Εταιρείες web design και e-commerce
 • Ελεύθερος επαγγελματίας