Πετυχαίνουμε
  • σε Ελλάδα...
  • ...και σε Ευρώπη!

Διακρίσεις

Η Βαθιά Γνώση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ο Δυναμισμός, η συνεχής Αναβάθμιση των Σπουδών που παρέχουμε και η Ακτινοβολία του Έργου που παράγεται στο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ έχουν οδηγήσει σε σημαντικές Διακρίσεις και Συνεργασίες.

Πιστοποιήσεις, βραβεύσεις, προσκλήσεις σε μεγάλες επαγγελματικές διοργανώσεις και η συμμετοχή σε Διεθνή Όργανα και Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι κάποιες από τις Διακρίσεις που έχει λάβει το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ για το υψηλό επίπεδο σπουδών του.