Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού δραστηριοποιείται στον αθλητικό τομέα και γενικά στον τομέα αναψυχής και άθλησης παρέχοντας υπηρεσίες διοικητικής – οικονομικής διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του ΑθλητισμούΩς διοικητικό στέλεχος σε χώρους άθλησης ασχολείται με την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την παραγγελία και την προμήθεια των εξοπλισμών, την επιλογή του προσωπικού, την προσέλκυση και εγγραφή αθλουμένων. Επίσης ασχολείται με τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Σε διάφορες ιδιωτικές εταιρίες του αθλητικού τομέα αναλαμβάνει τις πωλήσεις αθλητικών υπηρεσιών και εξοπλισμών ή ασχολείται με το αθλητικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Μαθήματα
 • Γενική λογιστική Ι, ΙΙ
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ
 • Οικονομικά μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 • Φυσική αγωγή και αθλητισμός
 • Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Οικονομία και αθλητισμός
 • Οργάνωση αθλητικών γεγονότων
 • Ιστορία του αθλητισμού
 • Κοινωνική ψυχολογία
 • Αθλητική ψυχολογία
 • Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού
 • Διοίκηση προσωπικού
 • Διαθεματική εργασία
Τομείς Απασχόλησης
 • Υπουργεία και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.I.Δ. ή άλλους φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τον αθλητισμό
 • Αθλητικές Οργανώσεις (Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Α.Ε κ.λ.π.)
 • Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, Δημοτικές Αθλητικές Επιχειρήσεις -Υπηρεσίες και Αθλητικές Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Αθλητικά Κέντρα, Ιδιωτικά Γυμναστήρια, Ιδιωτικές Αθλητικές Σχολές, Επιχειρήσεις οργάνωσης εξειδικευμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις διακίνησης αθλητικών προϊόντων, κατασκηνώσεις και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες κα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητα τους.