ΤΟ Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ στο IQ Patras

Μετά το κλείσιμο της 5ης Έκθεσης Τεχνολογικής Μεταφοράς – IQ Patras

Μετά το κλείσιμο της 5ης Έκθεσης Τεχνολογικής Μεταφοράς – Quest για την Καινοτομία Πάτρας ( IQ Patras ), που συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας, προέκυψε το εξής: Η…