• Οι γερές βάσεις του παρελθόντος μας...
  • ...εγγυώνται το μέλλον σας!

Αναβολή Στράτευσης

Οι σπουδές στο ΙΕΚ Βέργη μετά από χορήγηση βεβαίωσης καλύπτουν αναβολή στρατού μέχρι και το 24 έτος. Προνόμιο που έχουν και οι φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.