Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εισαγωγή στο eclass
- Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 -

Οδηγός χρήσης για τους καταρτιζόμενους. "Εισαγωγή στο eclass του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος ΒΕΡΓΗ"