Υγεία-Πρόνοια

Τομέας Υγείας & Πρόνοιας – Στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ, στην Πάτρα

Διασώστης, Μέλος Πληρώματος Ασθενοφόρου, Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων, Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων: Επαγγέλματα του τομέα της Πρόνοιας που το καθένα τους προϋποθέτει ειδικές σπουδές και εξειδικευμένες γνώσεις. Στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ λαμβάνεται ειδική… πρόνοια, ώστε οι επαγγελματίες αυτών των ειδικοτήτων να εξασφαλίσουν γνωστική επάρκεια και –όπου χρειάζεται- πρακτική εμπειρία.

Επιπλέον, μία μεγάλη γκάμα μελλοντικών Βοηθών προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες προκλήσεις κάθε επιμέρους κλάδου. Ιδού οι κλάδοι: Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτική Μαιευτική, Εργοθεραπεία, Ραδιολογία και Ακτινολογία, Ιατρικά  Εργαστήρια, Οδοντική Τεχνολογία, Οπτικής και Οπτικομετρία, Νοσηλευτική, Γενική Νοσηλεία, Βρεφονηπιοκομία, Νοσηλευτική Ατόμων με Ειδικές παθήσεις, Νοσηλευτική  Τραυματολογία, Νοσηλευτική Χειρουργείου, Ογκολογικών παθήσεων, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Φαρμακείο.


 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας είναι ένας επαγγελματίας πλήρως καταρτισμένος, που διαθέτει τις δεξιότητες και τις απαραίτητες γνώσεις για το χειρισμό οργάνων και την εφαρμογή ειδικών τεχνικών, που θα του επιτρέψουν να εργασθεί σε μονάδες αποκατάστασης της σωματικής υγείας.

Συνεργάζεται με το Φυσικοθεραπευτή, για την επίτευξη της ομαλής αποκατάστασης μυοσκελετικών και νευρικών προβλημάτων που έχουν προέλθει από ασθένειες χρόνιες και μη, ατυχήματα ή ειδικές παθήσεις. Έχει γενικές γνώσεις ιατρικών ειδικοτήτων, για την αξιολόγηση των νευρολογικών παθήσεων, και είναι σε θέση να συμμετέχει στην ιατρική γνωμάτευση. Ακολουθεί κανόνες συμπεριφοράς και ειδικής επικοινωνίας με τους ασθενείς και αποτελεί απαραίτητο μέλος σε αθλητικούς χώρους όπως γυμναστήρια, συλλόγους, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας μπορεί να απασχοληθεί και σε ξενοδοχειακές μονάδες, κέντρα θαλασσοθεραπείας / SPA, καθώς επίσης να συνεργαστεί και με επαγγελματίες αισθητικούς.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Ιατρεία Θεραπευτικών Λουτροπηγών
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
 • Αθλητικά Κέντρα και Σωματεία
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Γυμναστήρια – Επιβάλλεται βάσει νομοθεσίας
 • Ξενοδοχειακές μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Βοηθός Φαρμακείου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα σύγχρονο φαρμακείο με διαρκή ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει, αναζητά δραστήρια και εξειδικευμένα στελέχη για την επάνδρωσή του. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και ο ανταγωνισμός κατευθύνουν τον φαρμακοποιό στην αναζήτηση εξειδικευμένων στο αντικείμενο εργαζομένων, προκειμένου να προστατεύσει και να επεκτείνει τη δουλειά του.

Η ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που περιλαμβάνει, θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για να αναλάβεις ενεργό ρόλο μέσα στο φαρμακείο, να παρασκευάσεις, να εκτελέσεις συνταγές, να επεξηγήσεις στους πελάτες και γενικότερα να συμβάλεις στη λειτουργία του φαρμακείου, ώστε να επιτύχεις στο φαρμακευτικό κλάδο.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • νοσοκομεία/ φαρμακευτικές υπηρεσίες
 • φαρμακεία
 • φαρμακευτικές βιομηχανίες και αντιπροσωπείες
 • ιατρικά κέντρα
 • φαρμακαποθήκες
 • φαρμακευτικές εταιρείες
 • αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών
 • αντιπροσωπείες καλλυντικών
 • ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Βοηθός Εργοθεραπείας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία ανθρώπινων διαταραχών μέσω δραστηριοτήτων όπως το παιχνίδι, η μουσική, η ζωγραφική.
Ανάγκη Εργοθεραπείας έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Σπουδάζοντας στην ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπείας, συμβάλλεις στην υλοποίηση του προγράμματος θεραπείας που έχει ορίσει ο Εργοθεραπευτής, και κατ’ επέκταση στην επιτυχία της θεραπείας.

Ως Βοηθός Εργοθεραπείας δεν αντικαθιστάς τον Εργοθεραπευτή, αλλά σε συνεργασία μαζί του, σχεδιάζεις/κατασκευάζεις/εφαρμόζεις τα ειδικά βοηθήματα στο πλαίσιο της θεραπείας, με απώτερο στόχο να βοηθήσεις τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Νηπιαγωγεία – σχολεία για παιδιά για ειδικές ανάγκες
 • Κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας
 • Θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Κατασκηνώσεις
 • Ιδρύματα αγωγής ανηλίκων (φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.λπ.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων”, έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα το οποίο τους εξασφαλίζει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, γνώ-σεις, δεξιότητες και στάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με βάση τις πιστο-ποιημένες θεωρητικές και τεχνικές τους γνώσεις ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των ια-τρικών οργάνων, με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων καθώς και την συντή-ρηση, επισκευή και θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, πάντα σύμφωνα με την δεο-ντολογία του επαγγέλματος.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, θεραπευτικά κέντρα και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν ιατρικά όργανα.
 • Σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή εργοστάσια παραγωγής ιατρικών οργάνων.
 • Σε εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής ένας απόφοιτος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων αποκτά πιστοποιημένες γνώσεις προσχολικής αγωγής, που του δίνουν όλα τα εφόδια για να απασχοληθεί εργασιακά σε κέντρα προσχολικής αγωγής όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Σε συνεργασία με τον/την νηπιαγωγό και τον υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο, μπορεί να εκτελέσει επαγγελματικές δραστηριότητες, να διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον και να εκπαιδεύσει το παιδί με ειδικούς τρόπους και χειρισμούς στην ανακάλυψη των ικανοτήτων του. Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος εκπαιδεύεται στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ στην Πάτρα σε ένα πρότυπο εργαστήριο Προσχολικής Αγωγής, φυτώριο υπεύθυνων και ολοκληρωμένων Παιδαγωγών. Οι σπουδές τους περιλαμβάνουν παιδικές κατασκευές, μουσικοκινητικά παιχνίδια, διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Εικαστικά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Νηπιαγωγεία
 • Ιδρύματα για τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών
 • Παιδικές στέγες
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με Ιδιόκτητο Παιδικό Σταθμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το αντικείμενο ενός Νοσηλευτή αφορά στην παροχή Α΄ Βοηθειών στον τραυματία, τόσο σε προνοσοκομειακό, όσο και σε ενδονοσοκομειακό στάδιο, καθώς και στη μετέπειτα διαδικασία της αποκατάστασής του σε ειδικά διαμορφωμένα κέντρα.
Ο Νοσηλευτής φροντίζει τον εξοπλισμό που χειρίζεται, καθώς και για τα μέσα ατομικής προστασίας, αντισηψίας, ασηψίας, υγιεινής που καλείται να εφαρμόζει για την ασφαλή λειτουργία του χώρου στον οποίο εργάζεται. Ένας επαγγελματίας νοσηλευτής / τραυματολόγος μπορεί να λειτουργήσει τόσο μόνος του, όσο και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Νοσηλευτικής Τραυματολογίας διακρίνεται από επιδεξιότητα και δυνατότητα πραγματοποίησης τυποποιημένων ενεργειών (εκτίμηση των ζωτικών σημείων, Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ακινητοποίηση – μεταφορά μυοσκελετικών κακώσεων κ.α.)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Νοσοκομεία
 • Κέντρα Υγείας
 • Μονάδες Πρώτων Βοηθειών
 • Κινητές Μονάδες Προ-νοσοκομειακής Φροντίδας
 • Βοήθεια σε ασθενείς κατ’ οίκον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκει στο προσωπικό των βιοχημικών εργαστηρίων που επεξεργάζονται ιατρικές εξετάσεις και δίνουν αποτελέσματα, προκειμένου ο γιατρός να προχωρήσει στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς. Οι εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο, αλλά και η τεχνογνωσία σε όλο το διαγνωστικό φάσμα, είναι απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η κατάρτιση γίνεται με έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι να έχουν άρτια γνώση της χρήσης όλων των απαραίτητων οργάνων – τεχνικών και να ενσωματώνονται εύκολα σε Εργαστηριακές ομάδες/μονάδες, όπου εκτελούνται οι κλασικές Μικροβιολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα να καταρτιστούν και σε πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά να γίνονται εύκολα κατανοητές και να μην υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή τους.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής είναι επιστημονικά αναβαθμισμένοι, ώστε ουσιαστικά να επικουρούν το έργο των Μικροβιολόγων και Βιοχημικών στην κατεύθυνση των διαγνωστικών δοκιμών.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Μικροβιολογικά - Βιοχημικά Εργαστήρια Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Θεραπευτήρια
 • Φαρμακευτική Βιομηχανία
 • Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ
WESTIA

WESTIA

Συμμετοχή των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης-Chef στην έκθεση WESTIA
BEAUTY SHOW

BEAUTY SHOW

Συμμετοχή των τμημάτων Αισθητικής και Κομμωτικής στο Beauty Show

Πληροφοριες

Επιλέξτε από την λίστα την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει

© 2016 Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ, Ζαϊμη 21 Πάτρα 26223, Τ:2610 271827, F:2610 222874.