Πληροφορική

Τομέας Πληροφορικής – Στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ, στην Πάτρα

Πληροφορική στο Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ. Μια επιστήμη συνώνυμη με το μέλλον, που ξεπερνάει τον εαυτό της με φρενήρεις ρυθμούς, καθημερινά. Ανοίγει δρόμους, προοπτικές και προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ προτείνει τις πλέον σύγχρονες σπουδές σε περιζήτητους εξειδικευμένους κλάδους της Πληροφορικής: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games).

 


 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κύριες δραστηριότητες του Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών είναι η κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Αναλυτικότερα στα καθήκοντά του είναι η εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα η εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

Επίσης η εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα η συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια καθώς και η πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Εταιρίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, παροχή internet)
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο επαγγελματίας Τεχνικός Εφαρμογών με Πολυμέσα (ειδικότητα Πληροφορικής) μπορεί να χρησιμοποιεί άριστα τα εργαλεία επεξεργασίας στοιχείων ενός έργου πολυμέσων (animation, εικόνας, ήχου) και να ωφελείται από τις δυνατότητές τους. Είναι σε θέση να δημιουργήσει ολοκληρωμένες εφαρμογές, χρησιμοποιώντας εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων (Photoshop, Premiere κ.ά.) που θα ανταποκρίνονται σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac, Linux). Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα αλλά και ως μέλος μίας ομάδας, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επεξεργασία στοιχείων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δείτε τα μαθήματα της ειδικότητας εδώ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Εταιρίες Δημιουργίας Εφαρμογών Πολυμέσων
 • Διαφημιστικές Εταιρίες
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τηλεοπτικά και Κινηματογραφικά Studios
 • Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημοσίου τομέα
 • Αλυσίδες Καταστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 • Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Internet
 • Δημόσιους οργανισμούς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Εταιρίες παραγωγής λογισμικού
 • Ελεύθερος επαγγελματίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ
WESTIA

WESTIA

Συμμετοχή των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης-Chef στην έκθεση WESTIA
BEAUTY SHOW

BEAUTY SHOW

Συμμετοχή των τμημάτων Αισθητικής και Κομμωτικής στο Beauty Show

Πληροφοριες

Επιλέξτε από την λίστα την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει

© 2016 Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ, Ζαϊμη 21 Πάτρα 26223, Τ:2610 271827, F:2610 222874.