Ακολουθήστε μας στο 

 

ShareThis

image

DATA MINING - ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξειδικευμένο πρόγραμμα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια DATA MINING τα οποία αφορούν στην Επιχειρηματική Ευφυΐα, στην Ανεύρεση γνώσης από μεγάλες βάσεις δεδομένων καθώς και στην στατιστική και λογική ανάλυση συνόλων από δεδομένα συναλλαγών και εργασιών προκειμένου να εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα στοιχεία και τάσεις, που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα μέσα από τη Μελέτη Περίπτωσης γίνεται αναλυτική επεξεργασία των πληροφοριών, μετασχηματισμός, κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση, ανίχνευση ανωμαλιών και ενισχύεται η διαδικασία της πρόβλεψης.
Περισσοτερα

 

 

image

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, τα οποία εστιάζονται στην εκπαίδευση των εργαζομένων στην μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, όπως απαιτούνται στο υφιστάμενο νομικό πλάισιο και τις προδιαγραφές των προτύπων ασφαλείας OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801.
Περισσοτερα

 

 

image

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν στις ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ και τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Εμπορίου και των Διαδικασιών Εισαγωγών και Εξαγωγών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) 5ώρα μαθήματα από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.
Περισσοτερα

 

 

image

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Απαραίτητες, Επικαιροποιημένες Γνώσεις α) για τις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και β) για τις Επιχειρήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης μέσα από τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και ποιότητας
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Περισσοτερα

 

 

image

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ για Ξενοδοχειακές Μονάδες

Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών ξενοδοχειακών μονάδων για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ. Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση σε βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων, οργάνωση και λειτουργία τμήματος υποδοχής, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων, ορολογία επικοινωνίας με ξενόγλωσσους πελάτες κ.α.
Περισσοτερα

 

 

image

ΡΩΣΙΚΑ

Πλεονέκτημα για την Επέκταση των Επιχειρήσεων στη Ρωσική Αγορά

 

Ταχύρρυθμη εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας και Κουλτούρας για ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ στις Ανάγκες των Επιχειρήσεων
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΒΕΡΓΗ διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας για Επαγγελματική Χρήση.
Περισσοτερα

 

 

image

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OFFICE ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΗΓΗΣ-Apache Open Office 4

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια OFFICE ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΗΓΗΣ. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη κατάρτιση σε εφαρμογές γραφείου ανοιχτού κώδικα. To συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει την ίδια λειτουργικότητα με άλλα δημοφιλή προγράμματα εφαρμογών γραφείου (όπως το MS Office) με ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ έναντι των προγραμμάτων με Άδεια Χρήσης για κάθε PC, που απορρέουν από τη χρήση του αποτελώντας την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, επαγγελματίες κι οργανισμούς.
Περισσοτερα

 

 

image

WEB MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ SOCIAL MEDIA

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια Web Marketing τα οποία ανταποκρίνονται σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικές προώθησης που απαιτούνται για α) την πρακτική εφαρμογή επιτυχημένων μεθόδων προώθησης, β) την επίδραση των Social Media στο Brand awareness, γ) τα Google AdWords και τα "assisted conversions", δ) την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών για την «έξυπνη» κι αποτελεσματικη διαχείριση του προϋπολογισμού που διαθέτει η κάθε επιχείρηση για το internet marketing. Το πρόγραμμα κάθε Ενότητας θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα (4) μαθήματα από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.
Περισσοτερα

 

 

image

BUSINESS ENGLISH

Απαραίτητες Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας για Επιχειρήσεις
Εμπορική Αλληλογραφία, Εξαγωγικές Συναλλαγές, Διαμετακομιστικές Υπηρεσίες, Video Conference, RFP

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια επιχειρηματικών Αγγλικών που περιλαμβάνουν το απαραίτητο λεξιλόγιο, τις γλωσσικές δομές και δεξιότητες επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια. Τα μαθήματα διεξάγονται από Πτυχιούχους, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Περισσοτερα

 

 

image

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΦΕΤ

Υποχρεωτική Κατάρτιση & Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
Για όλα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια για τους εργοδότες και εργαζόμενους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται σε 2 πεντάωρα, ενώ το πιστοποιητικό θα χορηγείται σε όσους παρακολουθούν τα σεμινάρια σύμφωνα με όσα ορίζονται σε εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).
Περισσοτερα

 

 

image

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οι Πρόσφατες Αλλαγές για τη Φορολογία Απαραίτητες για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις . Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους.
Περισσοτερα

 

 

image

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" - ΚΕΜΕΑ (105 ώρες)

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΒΕΡΓΗ ΚΕΔΙΒΜ2 είναι Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO: 9001-2008 από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης DQS για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και ποιότητας καλύπτοντας στο έπακρο τις απαιτήσεις καταρτιζομένων και επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα.
Περισσοτερα

 

Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΒΕΡΓΗ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς;

vergi-general-logo
iek-logo-01
kedivim1-logo-01
ksenes-glosses-logo-01
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!