δημόσιες σχέσεις για ξενοδοχειακές μονάδες – επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών μονάδων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διά Βίου Μάθηση VERGI διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών ξενοδοχειακών μονάδων για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ. Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση σε βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων, οργάνωση και λειτουργία τμήματος υποδοχής, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων, ορολογία επικοινωνίας με ξενόγλωσσους πελάτες κ.α.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε Ξενοδοχειακές Μονάδες.

Σε Ποιους Απευθύνεται:
• Σε όλες τις Ξενοδοχειακές μονάδες (μικρές & μεγάλες), στα στελέχη τους και σε ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Στόχος:
• Η διασφάλιση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας μέσω της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη.
•Η οργάνωση και λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας που βασίζεται σε έναν συνδυασμό πολλαπλών δομών μηχανιστικού γραφειοκρατικού χαρακτήρα, η οποία ελέγχεται από ένα κέντρο διοίκησης, ανταποκρινόμενη σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με εγχώρια αλλά και παγκοσμοιοποιημένα χαρακτηριστικά.
• Η κατοχύρωση ενός δυνατού BRAND NAME ξενοδοχειακής μονάδας με πολλά αστέρια και δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές.

Θεματικά Αντικείμενα που θα Διδαχθούν:

• Εισαγωγή στην Υποδοχή και Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείων
• Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων
• Βασικές Έννοιες Τουρισμού & της Τουριστικής Οικονομίας
• Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις-Ανάλυση κυριότερων λειτουργιών
• Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Υποδοχής
• Οργάνωση χρόνου και επικοινωνίας
• Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείων
• Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών –Συμπεριφορά εργαζομένων – Διαχείριση παραπόνων (Ποιότητα υπηρεσιών, τουριστική και κοινωνική ψυχολογία, τεχνικές επικοινωνίας, ορολογία επικοινωνίας με ξενόγλωσσους πελάτες, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας)

Βεβαίωση κατάρτισης: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα δίνονται βεβαιώσεις κατάρτισης με όλες τις θεματικές ενότητες που διδάχτηκαν.